For end-users

General terms and conditions

General Terms and Conditions for Neonomics’Account Information Services and PaymentInitiation Services

Norsk

Generelle vilkår og betingelser for Neonomics' kontoinformasjonstjenester og betalingsinitieringstjenester

Svenska

Allmänna villkor för Neonomics kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster

Suomalainen

Neonomicsin tilitietopalveluiden ja maksutoimeksiantopalvelujen yleiset ehdot ja edellytykset.

Dansk

Generelle vilkår og betingelser for Neonomics kontooplysnings- og betalingsinitieringstjenester