For end-users

General terms and conditions

General Terms and Conditions for Neonomics’Account Information Services and PaymentInitiation Services
Norsk
Generelle vilkår og betingelser for Neonomics' kontoinformasjonstjenester og betalingsinitieringstjenester
Suomalainen
Neonomicsin tilitietopalveluiden ja maksutoimeksiantopalvelujen yleiset ehdot ja edellytykset.
Svenska
Allmänna villkor för Neonomics kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster
Dansk
Generelle vilkår og betingelser for Neonomics kontooplysnings- og betalingsinitieringstjenester